2016-09-26

Vattning pga torka

Parkavdelningen arbetar just nu bland annat med vattning runt om i kommunen. Det krävs efter den torra sommaren för att växter ska kunna överleva den kommande vintern på bästa sätt. Samtidigt passar man på at snygga upp i parkområden med ogräsrensning, uppfräschning av grusgångar och liknande.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se