2015-04-15

Viktig information gällande nybyggnation Karaffen

För närvarande pågår arbete inomhus i de fyra hus som byggs i kvarteret Karaffen. Samtidigt påbörjas markarbetena igen vilket innebär att det på nytt kommer att bli mer maskiner på området. I informationsbrev 3 hittar du mer information om vad som sker just nu i projektet.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se