Vinst vid gamla tippen

Gatuavdelningen arbetar regelbundet med att rensa vid den gamla tippen vid Strängbetong. Det är ett arbete som faktiskt ger vinster..........
Till att börja med rensas området  på avfall som skickas vidare till deponi, återvinning eller destruktion - på så sätt blir det rent och snyggt inför eventuell framtida bebyggelse. Dessutom ger det oss en plats att lägga kompost på. Detta är i sig en dubbel fördel - dels för att organiskt avfall kan komposteras, dels för att det innebär att Nybo får en stor mängd jord utan extra kostnad. I år fick vi 300 ton jord som vi kunnat använda till parker, jord som vi annars hade köpt.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se