2016-01-29

Vinterfallsbesiktning i Karaffen

En så kallad vinterfallsbesiktning är genomförd i de nya fastigheterna i Karaffen...

Läs mer ->

Besiktningen undersöker hur systemen fungerar i fastigheterna när det råder kyla. I allt väsentligt har resultatet varit gott, men det finns fortfarande vissa justeringar att göra, något som entreprenören Peab nu kommer att ta itu med.AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se