2015-11-11

Vi välkomnar Teracom AB, ny kommunikationsoperatör för NYBO

Efter upphandling och utvärdering under hösten har NYBO valt Teracom AB som ny kommunikationsoperatör för bolagets
kommunikationsnät, avtalet gäller från och med 1 april 2016.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se