Vi vill bli ännu bättre!

Har du synpunkter på Nykvarnsbostäders service och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet. Nu kan du lämna synpunkter i vårt nya synpunktshanteringssystem.
Du kan lämna din synpunkt genom att fylla i ett formulär här på hemsidan. Vi skickar din synpunkt till närmast ansvarig för den verksamhet som berörs. Du får en bekräftelse inom två arbetsdagar och besked om vad som händer i ditt ärende inom tio arbetsdagar. Under semesterperioder kan det dock ta något längre tid.
Lämna synpunkter (länk till sidan)

Vad kan synpunkter handla om?


Synpunkterna kan exempelvis handla om vår service, hur du har blivit bemött och om vår tillgänglighet. Det kan också handla om hur bra eller dålig vi är på att informera och mycket annat.

Redovisning av synpunkter


Statistik över de synpunkter som kommer in till Nybo kommer att redovisas på vår webbplats och för vår styrelse. Materialet kommer att ligga till grund för vårt långsiktiga arbete med att ge våra kunder en god och effektiv service.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se