Projektet Karaffen

Kv Karaffen /Skogsvägen, juni 2014
Nykvarnsbostäder sätter nu spaden i marken för att bygga ytterligare 72 efterfrågade bostäder i kvarteret Karaffen.

Upphandlad entreprenör PEAB kommer under tiden juni 2014 fram till årsskiftet 2015/2016 att bygga fyra bostadshus genom en förtätning av området.

- Projektet är det största i bolagets historia och vi på Nybo är glada över att kunna bygga nya, miljövänliga och efterfrågade hyresrätter i centrala Nykvarn. Med en bostadskö på nästan 2000 personer så är detta ett mycket välkommet tillskott.

Nykvarnsbostäder kan med detta nybyggnadsprojekt och tillskott av lägenheter bidra till att det blir en omflyttning i kommunen som möjliggör ett bra boende och kvarboende i kommunen oavsett ålder.

Kvarteret Karaffen informationsbrev nr 4 2015 Pdf, 127.4 kB. (Pdf, 127.4 kB)

Kvarteret Karaffen broschyr för intresserade Pdf, 14.8 MB. (Pdf, 14.8 MB)

Kvarteret Karaffen informationsbrev nr 3 2015 Pdf, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 58.3 kB)

Kvarteret Karaffen informationsbrev nr 2 Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 124.4 kB)

Kvarteret Karaffen information till intresserade av området utformning Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14 MB)


Kvarteret Karaffen information om tillfällig tvättstuga Pdf, 183.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183.9 kB)

Plankarta Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Plan och Genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se