Nybyggnation

Ökad takt i nyproduktionen

Nykvarnsbostäders ambition är att de kommande åren producera flera inflyttningsklara hyresrätter men även lägenheter med andra upplåtelseformer. Nykvarn behöver fler hyresrätter och bolaget driver nu på den utvecklingen. Senast färdigställda nyproduktion är kvarteret Karaffen, december 2015.Ströpsta 3:517 - Brokvarn

Nykvarnsbostäder har under 2015 förvärvat mark i Brokvarn i syfte att bygga.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se