Nybo
Nykvarns kommun

Medarbetarenkät NYBO 2016,  14 november - 18 december

Nu är det dags att besvara årets medarbetarenkät.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se