Medarbetarenkät NYBO 2016,  14 november - 18 december

Nu är det dags att besvara årets medarbetarenkät.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se