Ramavtal El

Nykvarnsbostäder och Nykvarns kommun har tecknat årsentreprenörsavtal gällande elarbeten för perjoden 2013-06-01 till 2015-05-31

Avtalet förlängt till 2017-05-31

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se