Ramavtal VVS

Arbetet pågår med att slutföra upphandling gällande VVS . Dessa kommer att tecknas för perioden 2013-09-15 till 2015-09-14

Avtalet förlängt till 2017-10-31

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se