Aktuell driftsinformation

Brand i tvättstuga, Åshöjdsvägen 9-15

Uppdaterat information till boende på Åshöjdsvägen 9-15 efter branden i tvättstugan

Centralventilationen och TV fungerar igen. Det som kvarstår att lösa är bredbandsuppkopplingen. Vår kommunikationsoperatör Zitius arbetar med att åtgärda detta så snart det går, dock kommer det ta lite tid.

Kontakta Nybo om ni upplever något obehag efter branden eller om ni har frågor av annat slag.

Nybos hemsida kommer att uppdateras med information i ärendet.


Vi beklagar olägenheten

Vänliga hälsningar

Nybo 


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se