Lekplatser

Kontroll och Besiktning.

Kontroller av lekplatser sker kontinuerligt under året.
Det sker årliga besiktningar av Kommunens alla lekplatser även dem som finns i våra bostadsområden. Besiktningen utförs av utbildad personal.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se