Gata, park, vatten och avlopp

Här finner du information om vilka uppdrag enheten utför, lite tips och trix, samt möjlighet att sända oss frågor, upplysa oss om brister ute i Nykvarns kommun.
Synpunkter eller felanmälningar lämnar du på länkarna till höger, - Lämna synpunkter och  Felanmälan Gata, Park & Avlopp

Akuta ärenden såsom:
Saknade eller trasiga brunnslock, träd eller liknande som ligger på vägen, vattenläcka på det kommunala ledningsnätet, akut halka eller ärenden som riskerar person eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart .
Ring Södertörns larmbord på 08- 721 23 13

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se