Isbanor i Nykvarn 

Banorna: Björkestaskolan, Lillhagaskolan och Turingeskolan.

Att skapa och underhålla en isbana handlar i huvudsak om att de rätta förutsättningarna infinner sig, följande moment och förutsättningar måste vara uppfyllda:

Prioritering:
Under vintern har vinterväghållningen alltid högsta prioritet, detta innebär att om vi har svår halka eller ihållande nederbörd/snöande måste detta avklaras innan vi kan påbörja plogning, sopning och spolning av våra isbanor. Alla tillgängliga resurser arbetar då i princip 100% men vinterväghållning och de direkta säkerhetsärenden som finns att hantera (lekplatser, avloppsstopp, vattenläckor, fallna träd och liknande akuta uppdrag).

Grundspolning (uppbyggnad av isbanornas bottenis):
Det måste vara ihållande kyla (ju kallare desto bättre) marken måste vara frusen ( helst 4-5cm), annars tinar vi bara backen med vårat 4-5gradiga vatten när vi försöker spola.

Underhållsspolning:
Om förutsättningar (kyla, bottenis/is) finns och inte vinterväghållning pågår så påbörjas underhållsspolning direkt på morgonen. Vi underhåller isbanorna med nytt vatten för att laga åkskador och avsmältning från sol och vind. Det man många gånger inte tänker på är att isbanan även smälter underifrån p.g.a. att sanden/underlaget värms upp av solen trots att det är minusgrader i luften.

Återuppbyggnad:
När isarna smält uppifrån eller underifrån startar procesen om igen, vi bedömer om kommande väderprognoser och temperaturer skapar förutsättningar för att resursmässigt och ekonomiskt chansa på att vi lyckas skapa en hållbar is igen.

Ansvar och samhällsnytta:
Vi har ett stort ansvara att hushålla med våra resurser, vi bedömer därför så gott det går väderprognoser, markförhållanden mm om vilka förutsättningar som finns för att börja spola banorna. Klartecken ges för spolning när sannolikheten är god för att isbanorna kommer kunna bestå i minst en eller ett par veckor. Isbanorna har en mycket hög prioritet (vi önskar ju alla att våra barn skall få åka), att Isbanorna alltid påverkar övriga planerade och akuta uppdrag som enheten utför är givet, men till vilken prislapp och till vilka risktaganden för uteblivna säkerhets eller nyttouppdrag är det som är svårast att avgöra.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se