Kontaktuppgifter

Teknisk Chef

Tanja Forsström

tanja.forsstrom@nybo.se

Arbetsledare Gata Park VA

Andreas Lundqvist

Börje Tillenius

Gata/VA

Börje Tillenius


Park

Pirjo Akkanen

Anläggare

Kent Lindström


-------------------------------------------------------

Parkarbetare


Tony Svahn
Mattias Nilsson
Patrik Häggblad

Anläggare


Niklas Lindberg


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se