Kontaktuppgifter

Lokalvårdschef

Pia Laukkanen
Telefon: 08-5550 1450 (Växel)
pia.laukkanen@nybo.se

Gruppledare


Iris Sonkasalo Johansson

Lokalvårdare


Ann-Christine Lennmark

Carina Dyrvik

Diana Torgrimsson

Dokrak Öberg

Eva Nordstedt

Kaarina Rantala

Noi Larsson

Ning Mangsri

Rose Laochan

Nid Thaenhai Källberg

Katalin Fodor

Katrin Nykvist

Tina Rimsby

 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se